Tổng đài tư vấn

Xin tư vấn về việc mở chi nhánh công ty cổ phần ?

Xin tư vấn về việc mở chi nhánh công ty cổ phần ?

 

 Mình muốn bên công ty bạn tư vấn giúp mình 1 số vấn đề liên quan tới việc mở chi nhánh công ty như sau:

Bên mình gồm 5 người góp cổ phần để mở chi nhánh về xây dựng, thiết kế và thi công xây dựng dưới thành phố Lào Cai. Mình muốn mở 1 chi nhánh hạch toán hoàn toàn độc lập với công ty có được không? Nếu được thì việc hạch toán kế toán đối với chi nhánh là như thế nào?

Bên mình phải có nghĩ vụ như thế nào đối với công ty ủy quyền mở chi nhánh? thực ra là công ty trên là cúa 1 trông số các cổ đông góp vốn mở chi nhánh, công ty này hoạt động được 2 năm và gần như k có hoat đông nào lớn. Công ty và chi nhánh không hề muốn liên quan kinh tế tới nhau chủ yếu là muốn sử dụng con dấu của công ty trên, vậy mình nên làm gì?

Tìm hiểu những gì để đảm bảo quyền lợi của bên mình đối với công ty trên? Mình có nên mở chi nhánh thuộc công ty trên hay mở công ty mới hoàn toàn, công ty trên chưa đăng ký ngành nghề bên mình kinh doanh.

Rất mong nhận được sự tư vấn luật doanh nghiệp của bên bạn. Mình cám ơn nhiều!

Xin tư vấn về việc mở chi nhánh công ty cổ phần ?

 

Trả lời

Khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp” . Như vậy theo như thông tin bạn cung cấp thì doanh nghiệp (công ty trên) không đăng ký ngành nghề mà bạn có dự định kinh doanh, do đó theo quy định trên, bạn không thể mở chi nhánh với ngành nghề kinh doanh khác ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, công ty xin tư vấn bạn nên thành lập một doanh nghiệp mới, với con dấu riêng và ngành nghề kinh doanh riêng, bởi ngành nghề bạn dự định kinh doanh không phù hợp với ngành nghề mà doanh nghiệp (công ty trên) đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, thành lập một công ty khác độc lập sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn cho việc kinh doanh của bạn.

Trả lời