Tổng đài tư vấn

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động/cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động/cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

1.  Tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.
+   Tư vấn về các vấn đề lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

 

+   Tư vấn các điều kiện để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;

 

+   Hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị những tài liệu hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy phép lao động;

 

+   Hướng dẫn người nước ngoài các thủ tục Hợp pháp hoá lãnh sự tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam trong một số trường hợp cụ thể;

 

+   Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy phép lao động;

 

+   Đại diện cho người nước ngoài thực hiện việc xin cấp giấy phép lao động tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam.

2.  Tư vấn xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
+   Tư vấn các vấn để pháp lý về người nước ngoài lưu trú tại tại Việt Nam;

 

+   Tư vấn các điều kiện xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật về cư trú của Việt Nam;

 

+   Hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị những hồ sơ tài liệu cần thiết để xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam;

 

+   Soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;

 

+   Đại diện cho người nước ngoài thực hiện việc xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại VN.

3.  Tư vấn xin cấp và gia hạn Visa cho người nước ngoài

 

+   Tư vấn các quy định pháp luật về thị thực (visa) và gia hạn thị thực tại Việt Nam;

 

+   Tư vấn các điều kiện xin cấp thị thực và gia hạn thị thực theo quy định pháp luật Việt Nam;

 

+   Hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị những hồ sơ tài liệu cần thiết để xin thị thực (visa) và gia hạn thị thực tại Việt Nam;

 

+   Trợ giúp soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính nêu trên.

Trả lời