Tổng đài tư vấn

Tư vấn soạn thảo hợp đồng doanh nghiệp ?

Tư vấn soạn thảo hợp đồng doanh nghiệp ?

Tư vấn soạn thảo hợp đồng doanh nghiệp?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thông thường, hợp đồng thương mại của một doanh nghiệp có nội dung bao gồm:

1. Thông tin xác định tư cách chủ thể của các bên:

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Tên, Trụ sở, Giấy phép thành lập và người đại diện.Các nội dung trên phải ghi chính xác theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp. Các bên nên xuất trình, kiểm tra các văn bản, thông tin này trước khi đàm phán, ký kết để đảm bảo hợp đồng ký kết đúng thẩm quyền.

– Đối với cá nhân: Tên, số chứng minh thư và địa chỉ thường trú. Nội dung này ghi chính xác theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc hộ khẩu và cũng nên kiểm tra trước khi ký kết.

2. Tên gọi hợp đồng: Tên gọi hợp đồng thường được sử dụng theo tên loại hợp đồng kết hợp với tên hàng hóa, dịch vụ.

3. Căn cứ ký kết hợp đồng

4. Nội dung hợp đồng

5. Hiệu lực hợp đồng:

Kỹ năng soạn thảo một số điều khoản quan trọng của hợp đồng thương mại: Thông thường để một văn bản hợp đồng được rõ ràng, dễ hiểu thì người ta chia các vấn đề ra thành các điều khoản hay các mục, theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn. Những lưu ý, kỹ năng khi soạn thảo một số vấn đề (điều khoản) quan trọng thường gặp trong hợp đồng thương mại.

a) Điều khoản định nghĩa

b) Điều khoản công việc

c) Tên gọi hợp đồng

d) Điều khoản chất lượng hàng hoá

e) Điều khoản số lượng (trọng lượng)

f) Điều khoản giá cả

g) Điều khoản thanh toán

h) Điều khoản phạt vi phạm

j) Điều khoản bất khả kháng

k) Điều khoản giải quyết tranh chấp

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trả lời