Tổng đài tư vấn

Tư vấn chuyển nhượng thương hiệu trà sữa theo luật Sở hữu trí tuệ ?

Tư vấn chuyển nhượng thương hiệu trà sữa theo luật Sở hữu trí tuệ ?

Hộ kinh doanh muốn nhận nhượng quyền thương hiệu từ bên A, có thể sẽ nhận chuyển nhượng cửa hàng từ bên B. Năm 2013, Bên B nhận nhượng quyền thương hiệu trà sữa từ Bên A. Sau 2 năm kinh doanh, Bên B muốn ngừng kinh doanh mặt hàng này, và có nhu cầu chấm dứt kinh doanh trà sữa đã nhận nhượng quyền từ Bên A. Năm 2015, sau khi nghe Bên B thông báo sẽ dừng kinh doanh và chấm dứt hợp đồng với bên A, bên A đã thông báo cho bên C (đang có nhu cầu kinh doanh mặt hàng này để nhận nhượng quyền). Sau khi bên B và bên C thương thảo, giá trị mà bên C sẵn sàng trả cho bên B để nhận lại cửa hàng là 50.000 USD. Tuy nhiên, theo nguyên tắc của bên A quy định, chỉ có 2 văn bản được ký kết: (1) là văn bản thanh lý hợp đồng giữa bên A và bên B, (2) là hợp đồng mới được ký kết giữa bên A và Bên C. Tuy nhiên hợp đồng giữa bên A và bên C ký kết sẽ không có giá trị 50.000 USD.

Vậy, với tư cách là người mất đi 50.000 USD mà không có văn bản nào quy định giá trị, để đề phòng rủi ro, Bên C nên làm gì, có nên thương thuyết với Bên A và bên B để ký những tài liệu gì chứng minh mình đã bỏ ra 50.000 USD hay không?

Xin cảm ơn luật sư!

Người gửi: N.T.A

Chuyển nhượng hợp đồng

Trả lời