Tổng đài tư vấn

Cho vay nặng lãi

Lãi suất 6000đ/1 triệu/ ngày có phải là cho vay nặng lãi không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Chúng tôi xin giải đáp như sau:

1.  Hành vi cho vay nặng lãi:
Khoản 1, Điều 476 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: ” Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng”.
+   Như vậy, theo quy định trên của Bộ luật dân sự thì  nếu lãi suất cho vay vượt quá 150%  lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng thì gọi là “cho vay nặng lãi”.
+   Hậu quả pháp lý: Khi có tranh chấp xảy ra thì pháp luật không bảo vệ quyền lợi của bên cho vay đối với phần lãi suất vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước.
Tuy nhiên, không phải trường hợp cho vay nặng lãi nào cũng cấu thành tội cho vay nặng lãi….

Trả lời