Tổng đài tư vấn

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ về thuế xuất, nhập khẩu và chuyển giá. Chúng tôi thường xuyên cập nhật tới khách hàng những thay đổi mới nhất của các quy định về thuế của Việt Nam và tư vấn cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro.

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế
  • Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế
  • Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp
  • Chuyển giá
  • Thẩm định thuế
  • Dịch vụ tính lương
  • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân / thuyên chuyển nhân sự quốc tế
  • Dịch vụ xuất nhập cảnh
  • Dịch vụ hải quan
  • Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế liên quan đến các loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu và chuyển giá.

Trả lời