Tổng đài tư vấn

Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp

Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp

Nội dung dịch vụ :

–   Công chứng hợp đồng mua bán nhà
–   Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản
–   Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản
–   Công chứng hợp đồng thuê nhà
–   Công chứng hợp đồng thuê khoán tài sản
–   Công chứng hợp đồng ủy quyền
–   Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản
–   Công chứng hợp đồng gửi giữ tài sản
–   Công chứng hợp đồng kinh tế
–   Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản
–   Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản
–   Công chứng hợp đồng bảo lãnh
–   Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài
–   Công chứng giấy uỷ quyền
–   Công chứng di chúc
–   Nhận giữ di chúc
–   Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản
–   Công chứng văn bản khai nhận di sản
–   Công chứng việc từ chối nhận di sản
–   Công chứng hợp đồng, giao dịch khác
–   Công chứng bản dịch giấy tờ
–   Công chứng bản sao giấy tờ
–   Công chứng chữ ký
–   Cấp bản sao văn bản hợp đồng, gioa dịch lưu giữ tại Phòng Công chứng
–   Các việc khác theo quy định của pháp luật

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trả lời